Blessures, accidenten & RESPECT

Kwetsure

Belangrijk:

Het moet gaan om een kwetsuur of ongeval opgelopen binnen de club (training, oefen- of competitiewedstrijd)
  1. De speler dient onmiddellijk de club in te lichten en een “Aangifte van ongeval” te vragen aan de verantwoordelijke of aan de clubsecretaris. Dit formulier kan hier gedownload worden. Dit formulier dient om de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of eigen hospitalisatieverzekering te recupereren, geheel of gedeeltelijk, via het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond.
  2. De speler dient een dokter te raadplegen (bij voorkeur de clubdokter Roger Scheers – tel: 052/21 34 88) die hen, na onderzocht te hebben, eventueel kan doorverwijzen voor verdere behandeling(en) bij een kinesist. De arts dient ook het Medisch getuigschrift van de “Aangifte van ongeval” in te vullen.
  3. De “Aangifte van ongeval” moet correct ingevuld worden en vergezeld van de nodige originele documenten afgegeven worden aan de secretaris van de club, die de aangifte verder afwerkt voor het Solidariteitsfonds van de Belgische Voetbal200 bond. Vergeet niet bij de aangifte een klever van de mutualiteit toe te voegen!  [Secretariaat SK Oudegem: Oudegemse Baan bus 1A, 9200 Oudegem] LET OP: deze aangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval bij het Solidariteitsfonds binnen zijn !
 
Elke kwetsuur en/of medische kost dient gestaafd te worden door de nodige documenten. Een speler die op eigen initiatief (extra) behandelingen volgt zonder de club hierover in te lichten en zonder hiervoor de nodige documenten voor te leggen, kan geen aanspraak maken op de tussenkomst van de verzekering en zal deze extra kosten onder geen enkele voorwaarde kunnen verhalen op de club.

 

Belangrijk:

Wanneer  een speler na een kwetsuur de wedstrijden of trainingen hervat, en het blijkt dat de kwetsuur nog niet volledig genezen is en verdere of nieuw behandelingen nodig zijn, dan moet de speler een nieuwe “aangifte van ongeval” invullen.
De kosten van de nieuwe kwetsuur kunnen namelijk niet meer toegevoegd worden aan het dossier van de oude kwetsuur, aangezien de speler door het hernemen van de training of wedstrijden te kennen heeft gegeven t.o.v. de KBVB dat de kwetsuur volledig genezen is.
Ook hier geldt dat de speler onder geen enkele voorwaarde deze kosten zal verhalen op de club indien hij geen “aangifte van ongeval” binnen brengt op het secretariaat.
Toon Den Roover physiotherapist

SK Oudegem heeft een eigen fysiotherapeut. Deze kinesist is Toon Den Rover, Toon is de kinesist van het voetbal. De praktijk van Toon noemt SOLID en is gevestigd in Appels te Dendermonde. Voor persoonlijk contact met de heer Den Roover kunt u hem altijd bereiken op het nummer 0475 43 60 70. Hij biedt zowel osteopathie als kinesisttherapie aan, ook kunt u er naartoe voor personal training.

Kinesisttherapie en osteopathie Toon Den Roover

Praktijk SOLID in Appels te Dendermonde

Bevrijdingslaan 85, 9200 Appels

Eerste hulp bij ongevallen

Eerste hulp bij accidenten en ongevallen op de voetbal.

Respect

Naar aanleiding van meerdere incidenten die het imago van het voetbal aangetast hebben, doet de KBVB een plechtige oproep vóór wederzijds RESPECT en GEMATIGDHEID in de verklaringen, reacties en gedragingen op en rond de voetbalvelden, vóór en na de wedstrijden. De schokkende gebeurtenissen die recent breed in de media werden uitgesmeerd, hebben niet alleen de daders in diskrediet gebracht, maar iedereen die op één of andere manier betrokken is bij het goede verloop van onze voetbalsport.
Kritiek en vrije meningsuiting zijn verworvenheden die niet mogen beteugeld worden, maar dit betekent niet dat het misbruik van deze rechten niet veroordeeld en streng bestraft dient te worden. Deze verworvenheden mogen niet dienen voor rechtstreekse en onrechtstreekse aanvallen op de waardigheid, de eerlijkheid en de integriteit, zowel fysiek als moreel, van om het even wie, tijdens de uitoefening van welke functie dan ook.
Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheidszin, zodat iedereen die voetbal speelt, beleeft en bemint, het gevoel heeft dat ze deel uitmaken van de grootste sociale beweging ter wereld. Wees, in alle omstandigheden, gematigd in uw verklaringen, want de wereld luistert mee. Toon respect voor mekaar, zowel moreel als fysiek, want de wereld kijkt mee. Geef blijk van wederzijds respect, want uw voorbeeld is de basis voor de opleiding van de toekomstige voetballiefhebbers.
Voetbal wordt gespeeld dankzij de supporters, de spelers, de trainers, de clubleiders en zeker ook de scheidsrechters. Als de geloofwaardigheid van één van deze componenten aangetast wordt, lopen wij allemaal schade op. Laten we dus verantwoordelijk, volwassen, solidair en respectvol tegenover mekaar zijn.
Iedereen maakt echter fouten. Zo dient een scheidsrechter in een fractie van een seconde een beslissing te nemen op basis van zijn eigen waarnemingen en deze van zijn assistenten. Beelden en andere technische hulpmiddelen worden tot op heden door de Fifa niet toegelaten. Het is dan ook niet moeilijk bepaalde beslissingen van onze scheidsrechters in een kwalijk daglicht te stellen na analyse van het beeldmateriaal bekomen met gebruik van meerdere camera’s en vertraagde beelden. Dat is een oneerlijke strijd die de scheidsrechter niet kan winnen.
De KBVB kan de nu bijna dagelijkse aanvallen niet langer tolereren. De Voetbalbond zal voortaan alle mogelijke inbreuken streng en exemplarisch bestraffen. RESPECT en GEMATIGDHEID moeten de fundamenten zijn van het voetbal voor iedereen.

Respect voor iedereen !

Sport Vlaanderen
ACFF RBFA Voetbal Vlaanderen

Respect

Respect your team, other football players, referees, supporters and everybody else around the field!