charter voor ouders

Naast onze trainers en afgevaardigden hebben ook de ouders zelf een belangrijke voorbeeldfunctie binnen onze club. We verwachten van hen dan ook een aantal zaken die we hieronder opsommen :

 

 • Alles staat of valt met respect. Toon dus respect naar onze trainers, afgevaardigden, vrijwilligers, spelers, scheidsrechter en mede-ouders toe. Maar ook respect voor het aangeboden materiaal, kleedkamers, medewerkers en zaalwachters. Ook de tegenstander behandelen we met het nodige respect. We spelen voetbal en de tegenstander is geen vijand.
 • Alle verbale opmerkingen met betrekking tot racisme wordt niet getolereerd.
 • Positieve aanmoedigingen zijn welkom. Het geven van richtlijnen tijdens de wedstrijd aan de spelers/eigen kinderen is niet toegestaan. We hebben hiervoor uitstekende trainers en zo vermijden we verwarring bij onze spelers.
 • Voetbal is een hobby. Centraal staat het hebben van plezier. Leg geen onnodige druk op uw kind.
 • Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden
 • Indien u kind toch niet aanwezig kan op een wedstrijd of training, verwittig dan zeker tijdig de trainer.
 • Op tijd komen is een vorm van elementaire beleefdheid. We rekenen er dan ook op dat iedereen op het afgesproken uur aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.
 • Toon belangstelling in de hobby van uw zoon of dochter en probeer zelf zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten.
 • Zorg voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind. Straf uw kind niet door hem een training of wedstrijd te ontzeggen.
 • Een gezonde levenswijze voor uw kind begint bij u zelf. Geef dus zelf het goede voorbeeld. Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft.
 • Beperk het gebruik van alcohol en sigaretten in het bijzijn van de spelertjes.
 • Dronkenschap op de club (zowel buiten als in de kantine) kan leiden tot de vraag om de clubsite te verlaten. Bezondig u hier dus niet aan.
 • Tijdens de wedstrijden is de trainer verantwoordelijk voor het gedrag van de spelertjes. Voor en na de wedstrijden zijn de ouders verantwoordelijk voor het gedrag van de spelertjes.
 • Ouders bemoeien zich tijdens de wedstrijd niet met de opstelling en de tactiek. Dat is het werkgebied van onze trainers. Wie toch vragen of bedenkingen heeft, kan daar na een training in alle rust over praten met de trainer en de betrokken jeugdcoördinator. Na een wedstrijd wordt er nooit over sportieve beslissingen gesproken..
 • Eventuele klachten kunnen niet besproken worden tijdens de wedstrijden.  Klachten zullen steeds worden besproken op een vergadering met het bestuur waarop de betrokkenen worden uitgenodigd.

 

Namens het bestuur van SK Oudegem