Wat te doen bij een kwetsuur of ongeval

Belangrijk:

Het moet gaan om een kwetsuur of ongeval opgelopen binnen de club (training, oefen- of competitiewedstrijd)
  1. De speler dient onmiddellijk de club in te lichten en een "Aangifte van ongeval" te vragen aan de verantwoordelijke of aan de clubsecretaris. Dit formulier kan hier gedownload worden. Dit formulier dient om de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of eigen hospitalisatieverzekering te recupereren, geheel of gedeeltelijk, via het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond.
  2. De speler dient een dokter te raadplegen (bij voorkeur de clubdokter Roger Scheers - tel: 052/21 34 88) die hen, na onderzocht te hebben, eventueel kan doorverwijzen voor verdere behandeling(en) bij een kinesist. De arts dient ook het Medisch getuigschrift van de "Aangifte van ongeval" in te vullen.
  3. De "Aangifte van ongeval" moet correct ingevuld worden en vergezeld van de nodige originele documenten afgegeven worden aan de secretaris van de club, die de aangifte verder afwerkt voor het Solidariteitsfonds van de Belgische Voetbalbond. Vergeet niet bij de aangifte een klever van de mutualiteit toe te voegen!  [Secretariaat SK Oudegem: Rijckelstraat 23, 9200 Dendermonde (Appels)] LET OP: deze aangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval bij het Solidariteitsfonds binnen zijn !
 
Elke kwetsuur en/of medische kost dient gestaafd te worden door de nodige documenten. Een speler die op eigen initiatief (extra) behandelingen volgt zonder de club hierover in te lichten en zonder hiervoor de nodige documenten voor te leggen, kan geen aanspraak maken op de tussenkomst van de verzekering en zal deze extra kosten onder geen enkele voorwaarde kunnen verhalen op de club.

 

Belangrijk:

Wanneer  een speler na een kwetsuur de wedstrijden of trainingen hervat, en het blijkt dat de kwetsuur nog niet volledig genezen is en verdere of nieuw behandelingen nodig zijn, dan moet de speler een nieuwe "aangifte van ongeval" invullen.
De kosten van de nieuwe kwetsuur kunnen namelijk niet meer toegevoegd worden aan het dossier van de oude kwetsuur, aangezien de speler door het hernemen van de training of wedstrijden te kennen heeft gegeven t.o.v. de KBVB dat de kwetsuur volledig genezen is.
Ook hier geldt dat de speler onder geen enkele voorwaarde deze kosten zal verhalen op de club indien hij geen "aangifte van ongeval" binnen brengt op het secretariaat.
 

Nieuws

Noteer alvast in jullie agenda:

11 en 12 maart

Steakfestijn

Link: steakfestijn

Uitslagen

Eerste ploeg
   
Reserven
   
U17
   
 
   

 

SK Oudegem
K.B.V.B aansluitingsnummer: 7731
Terreinen: Ouburg 63a, 9200 Oudegem
Klik hier voor routebeschrijving.

Gun jezelf het voordeel en

doe je inkopen via

SK Oudegem

Kijk hier en doe je profijt !