Wat te doen bij een kwetsuur of ongeval

Belangrijk:

Het moet gaan om een kwetsuur of ongeval opgelopen binnen de club (training, oefen- of competitiewedstrijd)
  1. De speler dient onmiddellijk de club in te lichten en een "Aangifte van ongeval" te vragen aan de verantwoordelijke of aan de clubsecretaris. Dit formulier kan hier gedownload worden. Dit formulier dient om de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of eigen hospitalisatieverzekering te recupereren, geheel of gedeeltelijk, via het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond.
  2. De speler dient een dokter te raadplegen (bij voorkeur de clubdokter Roger Scheers - tel: 052/21 34 88) die hen, na onderzocht te hebben, eventueel kan doorverwijzen voor verdere behandeling(en) bij de clubkinesist. De arts dient ook het Medisch getuigschrift van de "Aangifte van ongeval" in te vullen.
  3. De "Aangifte van ongeval" moet correct ingevuld worden en vergezeld van de nodige originele documenten afgegeven worden aan de secretaris van de club, die de aangifte verder afwerkt voor het Solidariteitsfonds van de Belgische Voetbalbond. Vergeet niet bij de aangifte een klever van de mutualiteit toe te voegen!  [Secretariaat SK Oudegem: Rijckelstraat 23, 9200 Dendermonde (Appels)] LET OP: deze aangifte moet binnen de veertien dagen na het ongeval bij het Solidariteitsfonds binnen zijn !
  4. Om de kosten te recupereren die noch door de mutualiteit, noch door het Solidariteitsfonds terugbetaald worden, werd een bijkomende verzekering afgesloten bij "Verzekeringen Marleen Pensaert", Oudegemsebaan te Oudegem (tel: 052 / 22 31 92). Naast de Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn ook lichamelijke ongevallen mee verzekerd voor:
- Overlijden, € 5000
- Blijvende invaliditeit, € 7500
- Medische kosten, € 6250 (met een franchise van € 25.)
Deze verzekering kan aangesproken worden onder volgende voorwaarden:
  1. Het moet hier om een kwetsuur betreffen opgelopen binnen de club (training, oefen- of competitiewedstrijd) en het bestuur dient hiervoor onmiddellijk ingelicht worden.
  2. Eerst wordt de mutualiteit en het Solidariteitsfonds aangesproken en voor de "opleg" kan bovenvermelde verzekering aangesproken worden.
  3. Niet enkel voor de "opleg", maar ook voor behandelingen, medisch materiaal, enz... waar het Solidariteitsfonds niet in tussenkomt, kan deze verzekering aangesproken worden (vraag steeds een voorschrift van een geneesheer, apotheker, ...). Ook hier geld een franchise van € 25.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het bovenvermelde verzekeringskantoor.
Elke kwetsuur en/of medische kost dient gestaafd te worden door de nodige documenten. Een speler die op eigen initiatief (extra) behandelingen volgt zonder de club hierover in te lichten en zonder hiervoor de nodige documenten voor te leggen, kan geen aanspraak maken op de tussenkomst van de verzekering en zal deze extra kosten onder geen enkele voorwaarde kunnen verhalen op de club.

Belangrijk:

Wanneer  een speler na een kwetsuur de wedstrijden of trainingen hervat, en het blijkt dat de kwetsuur nog niet volledig genezen is en verdere of nieuw behandelingen nodig zijn, dan moet de speler een nieuwe "aangifte van ongeval" invullen.
De kosten van de nieuwe kwetsuur kunnen namelijk niet meer toegevoegd worden aan het dossier van de oude kwetsuur, aangezien de speler door het hernemen van de training of wedstrijden te kennen heeft gegeven t.o.v. de KBVB dat de kwetsuur volledig genezen is.
Ook hier geldt dat de speler onder geen enkele voorwaarde deze kosten zal verhalen op de club indien hij geen "aangifte van ongeval" binnen brengt op het secretariaat.
 

Nieuws

Ben je een bezige bij en wil je graag een handje toesteken,
sluit je dan aan bij de "SKO-side".
Dit is een schare enthousiaste medewerkers van onze geliefde club.
Maak net zoals uw kind(eren) deel uit van SK Oudegem
en sluit je aan bij de hipste groep van 't land:

"De SKO side"

Mail vlug naar info@sk-oudegem.be met de mededeling
"Ik wil lid worden van de SKO-side".

Uitslagen

Eerste ploeg SK Oudegem -
Reserven SK Oudegem -
U17 SK Oudegem -
U15 SK Oudegem -

 

Gun jezelf het voordeel en

doe je inkopen via

SK Oudegem

Kijk hier en doe je profijt !

K.B.V.B. 7731

 

Activiteit in de kijker

 
 
 

 

Proficiat aan de jarigen van deze week

Contact

SK Oudegem
K.B.V.B. aansluitingsnummer : 07731
Ouburg 63a
9200 Oudegem.
Telefoon terrein : 052 / 21 32 07

Routebeschrijving naar SK Oudegem